Karl Rauh
Telefon: 089 – 90 46 80 50
E-Mail: Leichtathletik@tsv1860.org